Village Building

Village Building là công trình phức hợp thương mại và Penthouse, kết cấu khung nhà thép lắp ghép, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường tự nhiên.

Trong quá trình thiết kế, đội ngũ của VietHouse đã đưa ra các giải pháp để giảm chi phí ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn xây dựng, giảm thiểu năng lượng trong quá trình vận hành của toàn bộ công trình.

Khách hàng: LA 1988

Địa điểm: Đức Trọng, Lâm Đồng

TOP